Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina Over mijzelf De mogelijkheden De kosten Leveringsvoorwaarden Contact disclaimer 

disclaimer

Leveringsvoorwaarden 20141. ALGEMENE BEPALINGEN1.1Onder deelnemer of cursist wordt in het navolgende verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met Ons Mies Kookt een overeenkomst heeft gesloten.1.2De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan Ons Mies Kookt door zijn toedoen of door andere van de leden van zijn gezelschap.1.3Ons Mies Kookt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal van goederen van de deelnemer of van leden van zijn gezelschap.1.4Ons Mies Kookt is niet aansprakelijk voor schade aan inventaris, materiaal of apparatuur in de keuken of ruimte waar de kookles, workshop of cursus wordt gegeven. Deze schade valt onder het eigen risico van de deelnemer.1.5Ons Mies Kookt is niet aansprakelijk voor letselschade bij deelnemer, ontstaan door verbranding, snijden, electrocutie, allergische reacties op bepaalde voedingsstoffen, voedselvergiftiging enz. enz. Deze schade valt onder het eigen risico van de deelnemer.2.RESERVERINGEN2.1Reserveringen mondeling of via electronische weg worden als bindend beschouwd.2.2Na de reservering zal Ons Mies Kookt de opdrachtgever een factuur, welke tevens de bevestiging is, doen toekomen.2.3Uiterlijk 8 dagen voor de leverdatum (reserveringsdatum) zal de opdrachtgever het volledige factuurbedrag betalen aan Ons Mies Kookt.2.4De overeenkomst wordt gesloten voor het aantal personen in de reservering.2.5 Bijstelling van het onder 2.4 genoemde aantal kan tot 3 dagen voor de reserveringsdatum.3.ANNULERING3.1 Annulering van de reservering kan tot 8 dagen voor de reservering, met restitutie van het eventuele betaalde factuurbedrag. 3.2Iedere dag later dan 8 dagen, wordt er 10% per dag van het factuurbedrag in rekening gebracht.3.3Bij annulering op de reserveringsdatum wordt het gehele factuurbedrag in rekening gebracht.3.4De annulering moet mondeling worden aangemeld bij Michel Budde, tel.nr (+31) 06 28591897. 4.BETALING4.1Betaling kan geschieden door overmaking van het factuurbedrag naar girorekening 4954634 t.n.v. Ons Mies Kookt, te Schijndel.4.2In overleg is contante betaling mogelijk op de reserveringsdag (pinnen is niet mogelijk).4.3In geval van wanbetaling is Ons Mies Kookt gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. De deelnemer is naast het factuurbedrag, de vergoeding voor incassokosten verschuldigd.Kookdemo's op Maat